Saturday, December 1, 2007

فـي حـب النبــي

من بــين طيــات العـروق.................. كـان الـكـلام مـاشـــــى
حـــب وغـــرام للـــــــنبى................ولـقـربـه دا كـافـــــــى
دا بـفـرحـــــته ضحـكــنى................وبــدمـعـتـه بـكـانــــى
ساعــة الكـــلام عـــنـــــه...............الــقـلـب ينسانـــــــــــى
لـمـا بـكـون فــرحــــــــان................نـار حـبـه مـالـيـانـــــى
حـتى فى وقـت الضـيـــق..............الـسـنـة وانـسـانـــــــــى


بــحــبــك يـا نـبــــــــــى................والـحـب صـحـانــــــــى
من غـــفــوة الـنـســـيـان...............ودا صــك غـفـرانـــــى
من ربــــــى كـسـبـتــــه...............مـن كــتر أحـــلامـــــى
بـرؤيــتـك يـــا نبــــــى.................رغـم الـذنـوب مـالـيانى


الـنـبــى لـيه صحبتــــه................والصحـبة واحـشـانـــى
لـمـا بـإيـدى ألـمـســــه...............وبـحــبـه يـرعــانــــــــى
أصـل حـبـيـبـى النبـى................من حـبـه ورانــــــــــــى
نور..هـداية وصـلاح...................من ربـه جـابـهـالــــــــى
الـرحـمة دى دعـــوته.................بـالـرحـمـة سـابـهـالـــــى
لأجل ما أغـنى وأقول.................لـلـدنـيــا مــوالـــــــــــــــى


كـده كفايــــة خـــلاص...............ولا أقـول تــــانـــــــــــــــى
أصل القلم مش راضى..............مـن حـبـه قــال تــانــــــــــى
طــب صلى على النبى.............وقـول الـسـلام تــانــــــــــــى
وسـلام سـلام قـــــوام............وتـعـالـى أحــلامــــــــــــــــى
بـرؤيــة الحـبـيـــــــب..............الـمـصـطـفـــــى الـهــــــــادى
أصـلى هـقـول وأعـيد.............ودا بـرضــه مــــش كــافــــى
وآخرة كلامى سلامى............وصـــلـــى عـلـيــه تــانــــــــىعـبــد الـقــادر حـيــدر

Thursday, November 15, 2007

زيـــطــــــــــــــــهلو كنت يوم زيـــــــــــــــــــــــاط...........ماشى مع الزيطـــــــــــه
ماشى فى وســط النـــــــــاس..........زايط مع الزيطــــــــــــــــه
إياك تجيك زيطـــــــــــــــــــــــه...........تزيط عليك زيطــــــــــــــه
لو زاطـــــت يوم عليــــــــــــــك..........هتعيش فى تزييطـــــــــه
مش بمزاجك يا حلــــــــــــــــو...........دى حكمة الزيطـــــــــــــهالزيطه مش زيطـــــــــــــــــــه...........الزيطـــه دى دســـتـــــــور
رقصنى عالويكــــــــــــــــــــــا...........ركبنى عـالـحنتــــــــــــــور
أنا أعيش مع الزيطـــــــــــــــه...........علشان أعيش مستــــــورلو يوم حبيت تزيــــــــــــــــــط..........هتزيط على اللى جابــــوك
لو زطت يزيطـــــــــــــــــــــوك..........وقوام يكتفـــــــــــــــــــوك
وهناك فى السجن يا اسطـى.........على البرش يزيطــــــــــوكأنا زطت ولا ايــــــــــــــــــــه..........معلش يا اسمك ايــــــــــه
كله بالزيطه ماشـــــــــــــى..........طب خد خمسين جنيــــــه
وأهى زيطه تجر زيطـــــــــه..........رزقه وهتعمل ايــــــــــــــهالزيطه هى رمـــــــــــــزى..........وحبى واعتـــــــــــــــزازى
مسكو بيها الرياســــــــــه..........ومسكو الحكومة يا بيــــــه
جرى ايه بس ايــــــــــــــه..........أنا زطت تانى ليـــــــــــــــه
ما الزيطه ماليه جـــــــيبى.........وأنا هتعب نفسى ليــــــــهالزيطه دى حبيبتنــــــــــا..........الزيطه دى أمنـــــــــــــــــا
لو يوم بعدنا عنهــــــــــــا..........ماما سوزى بتضمنـــــــــــا
نيجى نقرأ ونتعلــــــــــم..........وعلى قفانا تلبنـــــــــــــــاخليها تزيط عليـــــــــــك.........بس إوعى تتزيـــــــــــــــط
وإياك تزيط عليهـــــــــــا.........لتبقى متزيــــــــــــــــــــط
وممكن تزيط معاهـــــــا.........وبرضه تتزيــــــــــــــــــــــط
من الآخر زطت مازطتش.........أكيد هتتزيــــــــــــــــــــــطعـبــد الـقــادر حـيــدر
Copyright 2007-2010 © ABD EL-KADER HYDER All Rights Reserved