Thursday, February 5, 2009

حكيم القلوب

شوقي وساكن جوه قلبي من سنين
مبسوط ولكن جوه مني فيه أنين
رحت لحكيم القلوب .. قام صارحني
عندك تضخم في الهوى والتهاب في الحنين"وعجبي"
عـبــد الـقــادر حـيــدر

No comments:

Post a Comment

Copyright 2007-2010 © ABD EL-KADER HYDER All Rights Reserved